Projekty

Drimpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Dotacja na kapitał obrotowy dla Drimpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 Dofinansowanie projektu dotyczy umowy nr POPW.01.05.00-18-0372/20-00 z UE.

Wartość dofinansowania to 124.490,55 zł.